Karta Dużej Rodziny

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY


Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.


GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

W celu otrzymania Karty Dużej Rodziny należy złożyć stosowny wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W gminie Płoniawy – Bramura wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Płoniawach – Bramurze w pokoju nr 1.
Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).
Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

ILE KOSZTUJE WYDANIE KARTY

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że wnioskodawca posiada już jedną formę karty a składa wniosek o dodatkową formę, wtedy należy ponieść opłatę 9,21 zł (jeśli  wniosek o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny został złożony do dnia 31 grudnia 2017 r., osoba jest zwolniona z tej opłaty w przypadku  złożenia wniosku o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.).
Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty kosztuje 9,40 zł.

ELEKTRONICZNA KARTA DUŻEJ RODZINY

W przypadku elektronicznej Karty dane autoryzacyjne dotyczące aplikacji mKDR zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz SMS na podany we wniosku adres emial i numer telefonu polskiego operatora w przeciągu doby od rozpatrzenia przez gminę wniosku w SI KDR i przekazania zestawu danych niezbędnych do personalizacji Karty do producenta aplikacji mKDR.
Na adres poczty elektronicznej zostanie wysłany link zawierający adres do ściągnięcia aplikacji mKDR oraz numer Karty Dużej Rodziny, a za pośrednictwem SMS zostanie przesłane hasło jednorazowe do aplikacji mKDR, które trzeba będzie zmienić przy pierwszym logowaniu.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Składając wniosek,  należy dołączyć:

  • w przypadku rodzica – oświadczenie (ZKDR-03) , że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadzenie (ZKDR-01) o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
  • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie (ZKDR-02) o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie rodzina.gov.pl i będzie na bieżąco

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Winnicki Tomasz
(2014-06-24 08:40:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2019-01-17 12:01:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki