Jednorazowe świadczenie ZA ŻYCIEM

ZAPOZNAJ SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO) OBOWIĄZUJĄCĄ OD 25 MAJA 2018 ROKU.

Wzory wniosków

Jednorazowe świadczenie „ZA ŻYCIEM”- wprowadzone ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin (Dz U z 2017 roku, poz.1860)

Jednorazowe świadczenie „za życiem” przyznaje się z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

KOMU PRZYSŁUGUJE

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

WYSOKOŚĆ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA

Jednorazowe świadczenie „za życiem” przyznaje się w wysokości 4.000,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wytworzył:
Jolanta Kałamańska
Udostępnił:
Winnicki Tomasz
(2018-03-20 08:04:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2018-07-03 13:05:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki