Koordynator

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze,
  3. monitorowanie działalności podmiotu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. przedstawianie Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
  5. sporządzanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art.11 ustawy oraz publikacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze.

Kontakt:

Koordynator ds.dostępności

Tomasz Winnicki

tel. 29 717-89-68
e-mail: tomasz.winnicki@ploniawy-bramura.pl

Wytworzył:
Tomasz Winnicki
Udostępnił:
Winnicki Tomasz
(2021-03-03 12:37:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2021-03-03 12:40:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki